Skip to content

Heilsugæsla

Heilsugæsla Vættaskóla er á vegum Heilsugæslustöðvarinnar í Grafarvogi. Eyrún Guðmundsdóttir er skólahjúkrunarfræðingur skólans og hefur hún viðveru eftirfarandi daga:
Borgir- annan hvern miðvikudag og fimmtudaga frá kl 8-16
Engi- mánudaga - þriðjudaga og annan hvern miðvikudag frá kl 8-16
Meginmarkmið skólaheilsugæslu er að stuðla að því að börn fái að vaxa, þroskast og stunda nám sitt við bestu andlegu, líkamlegu og félagslegu skilyrði sem völ er á.
  • Heilsugæsla skólabarna er framhald af ung-og smábarnavernd.
  • Skólaheilsugæslan leitast við að efla heilbrigði nemenda og stuðla að vellíðan þeirra.
  • Starfsfólk skólaheilsugæslu vinnur í náinni samvinnu við foreldra/forráðamenn, skólastjórnendur, kennara og aðra sem að málefnum nemenda.

Farið er með allar upplýsingar sem trúnaðarmál.

Allar nánari upplýsingar á  heilsuvefnum http://www.6h.is

Lyfjagjafir

Samkvæmt fyrirmælum Landlæknisembættisins eru sérstakar vinnureglur varðandi lyfjagjafir til nemenda á skólatíma. Þar kemur m. a. fram að skólabörn skuli ekki fá önnur lyf í skólanum en þau sem hafa verið ávísuð af lækni. Í engum tilvikum getur barn borið ábyrgð á lyfjatökunni, ábyrgðin er foreldra. Börn skulu ekki hafa nein lyf undir höndum í skólanum nema í algjörum undantekningartilvikum. Slíkar lyfjagjafir geta t.d. verið insúlíngjafir sem barnið sér sjálft alfarið um.  Foreldrar/forráðamenn þeirra barna sem þurfa að taka lyf á skólatíma skulu hafa samband við skólahjúkrunarfræðing sem skipuleggur lyfjagjafir á skólatíma.