Skip to content

Velkomin í Vættaskóla

Matseðill vikunnar

Nothing from 11 Mán to 17 Sun.

Skóladagatal

There are no upcoming events.

Menntastefna Reykjavíkur til 2030

Kynning á skólastarfi í

Vættaskóla

Vættaskóli hefur mótað stefnu sína í átt að fjölbreyttum kennsluháttum með markvissu skipulagi náms og kennslu án aðgreiningar og samvinnu kennara. Lögð er áhersla á að nemendur verði ábyrgir fyrir námi sínu, setji sér raunhæf markmið, meti eigin vinnu og frammistöðu, komið verði til móts við námsfærni nemenda og þeir þrói jákvætt viðhorf til skólans. Einnig er lögð áhersla á að þekking og skilningur er einstakur hjá hverjum nemanda og séu nemendur og námið í brennidepli má búast við árangursríkri kennslu. Mikilvægt er að nemendur læri að skipuleggja eigin þekkingu. Skólinn ætlast einnig til þess að starfsfólk sýni ábyrgð í starfi, leitast er við að auka vellíðan þess og það finni árangur í störfum sínum

skolar

Um skólann

Vættaskóli er heildstæður grunnskóli með bekkjardeildir frá 1. – 10.  auk Valvers á unglingastigi og sérdeildar á miðstigi. Vættaskóli er starfræktur í tveimur byggingum í norðurhluta Grafarvogs. Engi er að Vallengi 14  og Borgir að Vættaborgum 9, 112 Reykjavík. Nemendur verða um 460 skólaárið 2018 – 2019. Starfsfólk telur rúmlega áttatíu manns.

Í Borgum eru nemendur í 1. - 7. bekk og í Engi eru nemendur í 1. - 4. bekk og 8. - 10. bekk

Gildi skólans eru vellíðan, metnaður árangur.

Forritarar-FramtíðarinnarSmall
sitelogo-erasmus